Deklaracja dostępności serwisu BIP Komunikacji Miejskiej w Głogowie

Komunikacja Miejska w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa BIP Komunikacji Miejskiej w Głogowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez AKnet Tomasz Wadas.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Czepiga .
 • E-mail: czepigaela@km.glogow.pl
 • Telefon: 76 745 1 212
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Rosłan
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 76 745 1 216

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gmina Miejska Głogów
 • Adres: ul. Rynek 10, 67-200 Głogów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 76 72 65 400

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek siedziby Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,

 1. Transportowa 3, 67- 200 Głogów

Budynek częściowo dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Ze względów bezpieczeństwa - na terenie Zajezdni znajduje się plac manewrowy , który nie jest odgrodzony od budynku biurowca i odbywa się tu ruch autobusów - zaleca się, aby pasażerowie korzystali z Biura Obsługi Pasażera

Opis:

 • teren ogrodzony oraz monitorowany – budynek siedziby Zarządu znajduje się po prawej stronie przy bramie wjazdowej,
 • miejsca parkingowe dla interesantów znajdują się przed siedzibą spółki – brak miejsca oznaczonego „ kopertą”, osoby niepełnosprawne mogą wjechać na teren Spółki , w takiej sytuacji dyspozytor lub pracownik wskaże miejsce postoju,
 • ze względów bezpieczeństwa osobom z zewnątrz zabrania się poruszania po placu manewrowym i wstępu do budynków stacji paliw, myjni i warsztatu,
 • wejście przez furtkę na teren spółki bezpośrednio z chodnika, przed furtką znajduje się dzwonek,
 • wejście do pomieszczeń bezpośrednio z chodnika,
 • w budynku znajdują się dwa wejścia oznaczone napisem „Dyspozytornia” oraz „Biurowiec”,
 • w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze w wejściu oznaczonym napisem „Biurowiec” zamontowany jest wideo domofon,
 • możliwość wejścia na teren zakładu z psem asystującym,
 • brak możliwości posługiwania się językiem migowym,
 • brak oznaczeń kolorem żółtym przejść dla niedowidzących,
 • brak windy.

Biuro Obsługi Pasażera Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Plac 1000 -lecia 1, 67- 200 Głogów (budynek PKP)

BOP jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Opis:

 • wejście do budynku bezpośrednio z chodnika znajdującego się przed budynkiem,
 • okienko znajduje się po prawej stronie przy wejściu głównym,
 • okienko znajduje się na wysokości, która nie sprawia problemów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

Autobusy należące do Spółki

Opis:

Wszystkie pojazdy:

 • posiadają rampę dla wózków , której obsługą zajmuje się kierowca pojazdu,
 • wyposażone są w tzw. przyklęk (po zatrzymaniu się w zatoce kierowca obniża pojazd do wysokości krawężnika),
 • na wprost środkowych drzwi znajdują się wyznaczone miejsce dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim , miejsca te wyposażone są w pasy, zabezpieczające oraz przyciski informujące kierowcę o zamiarze opuszczenia pojazdu
 • stopnie oznaczone są taśmą w kolorze żółtym ,
 • co najmniej 4 siedzenia są dostępne bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi,
 • wyświetlacze i zapowiedzi głosowe informujące o numerze i trasie linii ,
 • większość autobusów posiada przyciski oznaczone językiem Braille'a,
 • kasowniki znajdują się na wysokości ok 110 cm,
 • możliwość wejścia do pojazdu z psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

 • F1 – pomoc – po naciśnięciu tego klawisza, otworzy się okno pomocy programu, w którym aktualnie pracujemy
 • F5 – odśwież – odświeżenie przeglądarki
 • Ctrl + W – zamknięcie karty przeglądarki, która jest aktualnie włączona
 • Ctrl + T – otwarcie nowej karty przeglądarki
 • Ctrl+Pg Dn – przejście do następnej karty przeglądarki
 • Ctrl+Pg Up – przejście do poprzedniej karty przeglądarki
 • Ctrl + L – przejście do paska adresu
 • Shift + Ctrl + T – przywrócenie ostatniej zamkniętej karty przeglądarki
 • Ctrl + D – szybkie dodanie strony do ulubionych lub edycja tej, która już została do nich dodana
 • Ctrl + H – otwarcie historii przeglądania stron WWW
 • Home – przejście na początek strony
 • End – przejście na koniec strony
 • Ctrl + N – otwarcie na nowo jakiegoś programu lub powielenie otwartego już okna w eksploratorze Windows
 • Tab – przejdź do kolejnej opcji
 • Spacja – zaznacz wybraną opcję
 • TAB – przesunięcie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie
 • Shift+TAB – cofnięcie fokus na poprzedni element nawigacji
 • Enter – powoduje przejście do zaznaczonego odnośnika
 • Strzałki „w dół”, „w górę” – przewija stronę

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Komunikacja Miejska w Głogowie

ul. Transportowa 3
67-200 Głogów
tel. 76 7451 200
fax. 76 7451 201
NIP: 693-10-04-552
REGON: 390340430

Wyszukiwarka


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/www/bip.km.glogow.pl/strona/modules/mod_ciasteczka/mod_ciasteczka.php on line 18

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.